Change Language: English

18 Nov 2014

Shuhuda: Oscar, Tanzania Escapade

"Hawa jamaa wana akili sana! Nimepata ninachokihitaji bila ucheleweshwaji wowote. Kazi nzuri!"
- Oscar, Tanzania Escapade


Maoni

comments powered by Disqus

Change Language: English

Tafuta